START це — Student’s Aerospace Research Team (Учнівська аерокосмічна дослідницька команда)

Мета діяльності АЦ МАНУ

- об’єднання зусиль, потенціалу та ресурсу Партнерів Центру з метою формування цілісної багаторівневої системи виявлення, відбору та підтримки талановитих дітей і молоді, створення умов для її творчої самореалізації та мотивованої професійної орієнтації шляхом залучення вихованців (учнів, слухачів) Центрудо пошукової, науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської , винахідницької роботи у різних галузях науки та техніки, пов’язаних з аерокосмічною сферою діяльності людства;

- створення трьохрівневої системи неперервної допрофесійної підготовки та факультативної освіти обдарованої молоді (учнів, студентів), тобто цілеспрямованого, мотивованого виховання висококваліфікованих наукових та інженерних кадрів для аерокосмічної галузі України.

Завдання діяльності АЦ МАНУ

- науково-практична реалізація прогресивних методів навчання і проведення науково-дослідницьких робіт у сфері аерокосмічної освіти для дітей та молоді;

- створення сприятливих умов для інтелектуального розвитку молодого покоління;

- пошук і всебічна підтримка талановитих дітей та молоді; розвиток системи підготовки і перепідготовки молодих фахівців в аерокосмічній галузі;

- формування науково-технічної еліти, здатної забезпечити Україні провідні позиції в галузі авіаційної і ракетно-космічної техніки.

JoomShaper